#
#
Prosessi 
 

Näin se menee:

1. Ongelma

Asiakas esittelee muotoiluongelman, jonka jälkeen määrittelemme yhdessä tavoitteet, rajoitukset ja erikoistoiveet – rakennetaan ns.muotoilu”brief”.

2. Arvio

Arvioimme vaadittavan työn laajuuden kustannusarviossa, joka sisältää myös alustavan työsuunnitelman.

3. Toteutus

Kustannusarvion hyväksymisen jälkeen kääritään hihat eli muotoilutyössä edetään määriteltyjen vaiheiden ja sovitun aikataulun puitteissa

4. Seuranta

Työn edetessä tarkistuspalaverit pidetään tarvittaessa - ainakin päätöksiä ja valintoja vaativissa kohdissa - väärille poluille ei kannata harhautua

5. Lopputulos

Viemme projektin sovittuun vaiheeseen – tietoisina siitä, että vain tyytyväiset asiakkaat takaavat toimintamme jatkuvuuden

Muotoilutyöt vaihtelevat paljon sisällöltään ja laajuudeltaan: joskus pelkät muotoiluideat riittävät, toiset projektit viemme valmistukseen saakka.

Projektikohtaisesti hyödynnämme yhteistyökumppaneitamme: 
mekaniikan suunnittelijoita, protojen ja pikamallien valmistajia, eri alojen alihankkijoita ja valmistajia, jne.